Episode 122

"Ymprydio go iawn: cael gwared â chadwynio anghyfiawnder" (Eseia 58) gyda Mari Williams

12 May 2019

26 mins 20 secs

Your Hosts

About this Episode

"Ymprydio go iawn: cael gwared â chadwynio anghyfiawnder" (Eseia 58) gyda Mari Williams